Skip to main content

Zezwolenie Na Pobyt

Z przyczyn niezależnych od Ciebie musisz jeszcze zostać w Polsce? Pomożemy Ci przedłużyć wizę. A jeśli uczysz się tutaj lub chcesz zostać dłużej, by tu pracować, możesz otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy (od 3 miesięcy do 3 lat). Również i to zezwolenie możemy przedłużyć!

A może wiążesz przyszłość z Polską, masz Kartę Polaka, pozostajesz w związku małżeńskim z obywatelem Polski lub Twoje dziecko urodziło się tutaj? W tej sytuacji możesz ubiegać o pobyt stały. 

PS Dla obu rodzajów pobytu (czasowy i stały) załatwiamy także Kartę pobytu, którą wymienia się co 5 lub 10 lat (w zależności od karty). Umożliwia ona swobodne podróżowanie po strefie Schengen, bez konieczności posiadania wizy. CZAS OCZEKIWANIA: MIESIĄC LUB DŁUŻEJ.

Uwaga! Wniosek o przedłużenie wizy trzeba złożyć najpóźniej w dniu jej wygaśnięcia. Wniosek o pobyt czasowy również najpóźniej w ostatni dzień ważności wizy lub Karty pobytu. Tylko to jest warunkiem przedłużenia legalności pobytu w Polsce aż do otrzymania decyzji w sprawie zezwolenia na pobyt.

W tym Ci pomożemy: Zezwolenie na zamieszkanie | Legalizacja pobytu | Karta pobytu stałego i tymczasowego | Przedłużenie wizy | Wiza krajowa | Wiza Schengen | Reprezentacja przed Wojewodą i Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców | Karta pobytu rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

residence permit / zezwolenie na pracę