Skip to main content

Obywatelstwo

Możesz starać się o polskie obywatelstwo, jeśli mieszkasz w Polsce od kilku lat (od 2 do 10, zależy od przypadku) i nie opuszczałeś kraju na dłużej niż 6 miesięcy podczas pojedynczego wyjazdu oraz spełniasz kilka z poniższych kryteriów: jesteś w związku z Polakiem, masz polskie pochodzenie, masz tu pracę, firmę, mieszkanie lub posiadasz status uchodźcy. CZAS OCZEKIWANIA: PONAD ROK.

W tym Ci pomożemy: Nabycie polskiego obywatelstwa | Reprezentacja przed Wojewodą

obywatelstwo, polish citizenship