Skip to main content

Chcesz legalnie pracować w Polsce?

Profile picture for user Angelina Sielewicz
praca, Polska, cudzoziemcy

Szukasz w Polsce pracy? Chcesz tu zostać dłużej? Sprawdź, jakie wymagania musisz spełniać, aby robić to legalnie.

Jeśli przybyłeś do Polski, aby podjąć się tu pracy, musisz:
•    przebywać tu legalnie (np. pobyt czasowy ze względu na pracę lub odpowiednia wiza),
•    posiadać zezwolenie na pracę (o ile jest wymagane).

Zezwolenia na pracę nie muszą posiadać m.in. obywatele Ukrainy, Rosji, Białorusi, Gruzji, Armenii i Mołdawii, którzy przez maksymalnie 6 miesięcy w ciągu 12 wykonują tu pracę sezonową, np. w rolnictwie czy turystyce.

Przy ubieganiu się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji otrzymuje się w jednym dokumencie zezwolenie na pobyt i wykonywanie pracy.

Aby otrzymać zezwolenie na pobyt ze względu na pracę, należy dołączyć do wniosku informację od starosty, że lokalny rynek nie jest w stanie zaspokoić potrzeb kadrowych. Dokument ten uzyskuje w powiatowym urzędzie pracy pracodawca cudzoziemca.

Również zezwolenie na pracę wydaje wojewoda na wniosek pracodawcy.

Zdecydowanie warto zalegalizować swój pobyt i pracę, gdyż grozi to karami dla cudzoziemca zaczynającymi się grzywną od 1000 zł oraz wydaniem decyzji o powrocie do swojego kraju. Pracodawca może zapłacić o wiele więcej (np. 30 000 zł) kary i nie tylko…

Zdjęcie: unsplash.com