Skip to main content

Coraz więcej chętnych na polskie obywatelstwo?

Profile picture for user Angelina Sielewicz
polskie obywatelstwo

Z każdym rokiem przybywa Polsce nowych obywateli… spośród cudzoziemców. Po liberalizacji przepisów wiele lat temu dotyczących przyznawania obywatelstwa chętnych na nie znalazło się znacznie więcej niż wcześniej. W samym 2020 roku polskimi obywatelami w ten sposób zostało 5 200 osób. Wkrótce jednak ta liczba może zacząć spadać. Dlaczego? Odpowiedź w tekście!

Kto ubiega się o nasze obywatelstwo?

To ci, którzy:

  • pozostają w związku małżeńskim z Polakiem, mają tu dzieci,
  • od wielu lat mieszkają w Polsce,
  • mają polskie pochodzenie,
  • pragną tu zostać ze względu na karierę.

Dlaczego polskie obywatelstwo wydaje się „sexy”?

Powodów znajdzie się kilka: przede wszystkim jesteśmy krajem należącym do UE. Obywatelstwo unijne jest wiele warte. Umożliwia swobodne podróżowanie po większości krajów Europy i łatwiejsze podejmowanie pracy w państwach wspólnoty. W związku z tym można się spodziewać, że po brexicie nieco Brytyjczyków uczących tu angielskiego zechce ubiegać się o nasze obywatelstwo.

Jakie wymagania należy spełnić, aby otrzymać obywatelstwo?

Należy mieszkać w Polsce nieprzerwanie od trzech lat, posiadać stabilne źródło dochodu oraz zajmować legalnie lokum. Albo być w związku małżeńskim z Polakiem.

Niewymagane jest żadne obeznanie się z historią kraju, jedynie od 2018 roku znajomość języka na poziomie B1, co może wpłynąć na zmniejszenie liczby nadanych obywatelstw. Nasz język – jak doskonale wiemy – należy do jednego z najtrudniejszych na świecie. Azjaci mieszkający w naszym kraju od lat do dziś zdają się nie władać nim biegle, a to dlatego, że polska wymowa sprawia im ogromne trudności. Dla Słowian z Europy Wschodniej posługujących się cyrylicą problem stanowi natomiast pisanie po polsku.

Jak ubiegać się o nasze obywatelstwo?

Co ciekawe, najczęściej polskie obywatelstwo cudzoziemcy chcą otrzymać z rąk prezydenta RP. Powód? Nie ogranicza go żadna ustawa – może przyznać obywatelstwo osobom bez znajomości języka polskiego, dopiero co zamieszkałe w kraju itd. W ten sposób w zeszłym roku obywatelstwo otrzymali przede wszystkim Ukraińcy, Białorusini i Rosjanie. 

Inna, ustawowa droga wiedzie przez wojewodę – wniosek w urzędzie kosztuje ledwie 219 zł.

Zdjęcie: unsplash.com