Skip to main content

Korzyści z posiadania obywatelstwa Unii Europejskiej

Profile picture for user Angelina Sielewicz
Korzyści z posiadania obywatelstwa Unii Europejskiej

W tym artykule dowiesz się, co zyskasz, jeśli zostaniesz obywatelem państwa przynależącego do Unii Europejskiej.

tekst: Aleksandra Białowska

Wstęp

Aktualnie do Unii Europejskiej należy 27 państw, a są to:

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry oraz Włochy.

Celowo pominęłam Polskę, ponieważ za moment przedstawię warunki stania się jej obywatelem. Chcę tym pokazać, że to również od prawa państw zależy, kto zostanie włączony do grona obywateli Unii Europejskiej.

Co należy zrobić, aby zostać obywatelem Polski?

Są 4 sposoby, aby nabyć polskie obywatelstwo:

1)        z mocy prawa – głównie odnosi się to do małoletnich;

2)        przez nadanie obywatelstwa polskiego – na wniosek, za pośrednictwem wojewody, konsula lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub wniosek do Prezydenta Rzeczpospolitej Polski;

3)        przez uznanie za obywatela polskiego;

4)        przez przywrócenie obywatelstwa polskiego.

UWAGA: Zawarcie małżeństwa z obywatelem Polski nie powoduje zmiany obywatelstwa. Przynajmniej z automatu 😉 Osoba niebędąca obywatelem Polski może zostać uznana za obywatela po trzech latach małżeństwa z obywatelem Unii Europejskiej i po dwóch latach przebywania na terytorium Polski.

Korzyści z bycia obywatelem Unii Europejskiej

  1. Prawo do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terenie Państw Członkowskich.
  2. Prawo do głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach lokalnych w państwach członkowskich, na takich samych warunkach jak obywatele danego państwa członkowskiego.
  3. Prawo do ochrony dyplomatycznej i konsularnej na terytorium państwa trzeciego – można się o nią ubiegać u innego państwa członkowskiego, jeśli kraj spoza Unii Europejskiej nie posiada np. polskiej ambasady lub konsulatu.
  4. Prawo kierowania petycji do Parlamentu Europejskiego (w sprawach naruszeń praw obywatelskich).
  5. Prawo skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.
  6. Europejska inicjatywa obywatelska – czyli możliwość wpływania na unijne ustawodawstwo.

O autorce: 

Od jesienie 2021 roku studentka V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, członek zwyczajny Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa (ELSA). W szczególności interesuje się prawem podatkowym i ochroną praw człowieka. Chętnie rozwija swoje umiejętności i wiedzę przez pisanie.

Zdjęcie: unsplash.com