Skip to main content

Migracja na świecie w liczbach, z uwzględnieniem Ukrainy

Profile picture for user Angelina Sielewicz
migracja, imigranci, Ukraina

Może trochę zbyt poważnie, naukowo brzmi ten tytuł, ale to pewnie dlatego, że bazuje na tekście naukowym. Jego celem jest pokazanie skali migracji, ze szczególnym uwzględnieniem napływu obywateli Ukrainy do innych państw Europy.

Co wiemy o migracji?

Wolny handel, wymiana informacji i szeroko pojęty biznes pozbawiony granic przyczyniły się do procesów migracyjnych.

Migracja w skali światowej zwiększyła się od 2000 do 2019 roku z 173 milionów do 272, z czego 164 miliony stanowią imigranci zarobkowi. Jak widać, w ciągu niecałych 2 dekad na świecie przybyło niemal 100 milionów imigrantów!

Co ciekawe, cztery kontynenty „podzieliły między sobą” niemal po równo liczbę napływających imigrantów, są to Azja (31%), Europa (30%) i obie Ameryki (26%).

Co ciekawe, niektóre państwa oparły swój rozwój społeczno-gospodarczy właśnie na imigrantach. Należą do nich takie kraje jak Australia, Nowa Zelandia, RPA, USA, Kanada, Brazylia i Argentyna.

Warto jednak dostrzegać wszystkie strony migracji. Napływ imigrantów powoduje bowiem także większą rywalizację na rynku pracy, pogarsza więc sytuację materialną dotychczasowych mieszkańców, powodując ostatecznie bezrobocie niektórych z nich, a to zaś może prowadzić do konfliktów na tle etnicznym i rasowym.

Stąd tak ważne okazuje się odpowiednie prawo. By usuwać przeszkody, gdy państwo potrzebuje imigrantów, zwłaszcza w takich miejscach, gdzie jest mało siły roboczej i niski wskaźnik urodzeń. Państwo powinno też zadbać o asymilację ludności napływowej, aby imigranci czuli się jednymi z nas.

Imigranci imigrantami. To, co mocno niepokoi, to rosnąca liczba uchodźców – od 1974 do 2020 roku ich liczba wzrosła z 2,5 miliona do… 66 milionów!

Imigracja z Ukrainy

Ukraińcy dawniej migrowali do Rosji, ten trend się jednak zmienił. Teraz państwem ich pierwszego wyboru jest Polska, choć 37% przyznaje, że chciałoby pracować w Niemczech.

Po zajęciu przez Rosję Krymu coraz więcej przyjeżdża do nas Ukraińców ze wschodniej części kraju. Przed 2014 odsetek ten wynosił 6,3%, później wzrósł do 28,4%.

W samym 2016 roku ponad 24 tysięcy Ukraińców otrzymało unijne obywatelstwo, głównie takich krajów jak Czechy, Polska i Rumunia. W 2019 roku liczbę ukraińskich imigrantów na świecie szacowano na 5,9 milionów.

Państwa unijne są zainteresowane nie tylko migracją zarobkową z Ukrainy. Ponieważ wszyscy zmagamy się z problemem starzejącego się społeczeństwa, zależy nam, aby imigranci zostali w naszych krajach już na zawsze. Potrzebują ich zwłaszcza wiejskie i uprzemysłowione regiony Europy.

Tekst powstał na podstawie „The phenomenon of labor migration as a determining factor of global problems”, N. D. Hetmantseva, O. V. Kiriiak, I. G. Kozub.

Zdjęcie: unsplash.com