Skip to main content

W jakich zawodach imigranci mogą szukać pracy w Polsce?

Profile picture for user Angelina Sielewicz
imigranci, praca w Polsce, Ukraińcy

Brak rąk do pracy, niski wskaźnik urodzeń – oto powody, dla których państwa w Europie przyjmują imigrantów. Sama Polska z kraju emigrantów staje się krajem… imigrantów. W samym 2019 roku jedna czwarta wszystkich wydanych zezwoleń na pobyt imigrantów w ramach całej wspólnoty europejskiej została wydana właśnie w naszym kraju! Dlaczego przybywają do nas? W jakich sektorach pracują? Na co mogą liczyć? Dowiedz się!

Imigranci i praca w liczbach

Licznie przybywają do nas obywatele Ukrainy, głównie ze względu na zarobki. Na Ukrainie zarabiali średnio ledwie 37% tego, co w Polsce, jak podaje najnowszy raport NBP.

Większość z nich pracuje poniżej swoich kompetencji zawodowych. 71% osób z wyższym wykształceniem zajmuje stanowiska niższego szczebla, jak wynika z badania Personnel Service.

Ale coraz więcej z nich pracuje już na umowę o pracę – 83% obecnie, 2 lata wcześniej – 67%, jak wynika z raportu NBP.

Na te zawody jest zapotrzebowanie

Imigranci podejmują się w Polsce pracy w produkcji spożywczej – mięsa i ryb, a także w branży logistycznej, e-commerce, budowlanej i okołobudowlanej w takich zawodach jak spawacze, ślusarze, elektrycy, elektromonterzy, hydraulicy, operatorzy CNC, wózków z UDT, a także kierowcy kategorii C i CE, szwaczki, kucharze oraz oczywiście lekarze, pielęgniarze i pracownicy sektora IT.

Ci ostatni mają od niedawna pewne ułatwienia w podejmowaniu pracy w Polsce. Pozostali nadal czekają na uproszczenie procedur oraz sprawniejsze rozpatrywanie wniosków.

Obywatele Ukrainy i stały pobyt?

Najwyraźniej Polska staje się coraz bardziej przyjaznym miejscem do życia, z którym można wiązać swoją przyszłość. Bowiem już 63% imigrantów z Ukrainy chce w Polsce zostać na stałe, odsetek ten wzrósł w ciągu ostatnich 3 lat o 6 punktów procentowych.

Zdjęcie: unsplash.com