Skip to main content
Jak wjechać na terytorium Polski?
Profile picture for user Angelina Sielewicz

Jak wjechać na teren Polski?

Jesteś cudzoziemcem? W tym artykule dowiesz się o obowiązkach, prawach i błędach przy ubieganiu się o wjeździe na teren Polski.

Korzyści z posiadania obywatelstwa Unii Europejskiej
Profile picture for user Angelina Sielewicz

Korzyści z posiadania obywatelstwa Unii Europejskiej

W tym artykule dowiesz się, co zyskasz, jeśli zostaniesz obywatelem państwa przynależącego do Unii Europejskiej.

pobyt rezydenta długoterminowego UE
Profile picture for user Angelina Sielewicz

Jak zostać w Polsce? Jakie są pobyty i ich warunki [Część 3. Rezydent długoterminowy UE]

Pobyty stały, czasowy, rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej – są to 3 pojęcia, które intuicyjnie rozumiemy. Odnoszą się jednak do innych osób, przedmiotu sprawy czy wymagań formalnych.

pobyt czasowy, imigranci, cudzoziemcy
Profile picture for user Angelina Sielewicz

Jak zostać w Polsce? Jakie są pobyty i ich warunki [Część 2. Pobyt czasowy]

Pobyty stały, czasowy i rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej – te 3 pojęcia intuicyjnie rozumiemy. Odnoszą się jednak do innych osób, przedmiotu sprawy czy wymagań formalnych.

pobyt stały
Profile picture for user Angelina Sielewicz

Jak zostać w Polsce? Jakie są pobyty i ich warunki [Część 1. Pobyt stały]

Pobyty stały, czasowy oraz rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej – to trzy pojęcia, które intuicyjnie rozumiemy. Odnoszą się jednak do innych osób, przedmiotu sprawy czy wymagań formalnych.

nowa polityka migracyjna
Profile picture for user Angelina Sielewicz

Nowa polityka migracyjna, czyli 10 najważniejszych kierunków dotyczących cudzoziemców

W tym artykule dowiesz się, jakie plany ma rząd wobec migracji, poznasz zdanie Rzecznika Praw Obywatelskich oraz organizacji społecznych (m.in. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Amnesty International Polska, Helsińska Fundacja Praw Człowieka).

imigranci, praca w Polsce, Ukraińcy
Profile picture for user Angelina Sielewicz

W jakich zawodach imigranci mogą szukać pracy w Polsce?

Brak rąk do pracy, niski wskaźnik urodzeń – oto powody, dla których państwa w Europie przyjmują imigrantów. Sama Polska z kraju emigrantów staje się krajem… imigrantów. W samym 2019 roku jedna czwarta wszystkich wydanych zezwoleń na pobyt imigrantów w ramach całej wspólnoty europejskiej została wydana właśnie w naszym kraju! Dlaczego przybywają do nas? W jakich sektorach pracują? Na co mogą liczyć? Dowiedz się!

klauzula apostille
Profile picture for user Angelina Sielewicz

Klauzula apostille, czyli o stwierdzeniu autentyczności dokumentu

Na mocy konwencji haskiej z 5 października 1961 roku 117 krajów uznaje regulacje dotyczące apostille. W pozostałych dokumenty muszą zostać zalegalizowane, aby móc się nimi posługiwać. Warto wiedzieć więcej o tej klauzuli dotyczącej dokumentów wydanych w Polsce, a potrzebnych za granicą – zapraszam do dalszej lektury.

praca sezonowa, cudzoziemcy
Profile picture for user Angelina Sielewicz

Praca sezonowa – poradnik

Chcesz zatrudnić cudzoziemca do pracy sezonowej? A może to Ty chcesz się takiej pracy podjąć? Zobacz, jak załatwić to krok po kroku.

Karta Polaka, korzyści
Profile picture for user Angelina Sielewicz

Karta Polaka – przedsmak polskiego obywatelstwa?

Rosja znajduje się na podium, obok Ukrainy i Białorusi, jeśli chodzi o liczbę przyznawanych corocznie Kart Polaka. Od dwóch lat kartę może otrzymać właściwie każdy, kto ma polskie korzenie i mieszka poza granicami Polski. Dlaczego warto się o nią ubiegać?