Skip to main content

Praca sezonowa – poradnik

Profile picture for user Angelina Sielewicz
praca sezonowa, cudzoziemcy

Chcesz zatrudnić cudzoziemca do pracy sezonowej? A może to Ty chcesz się takiej pracy podjąć? Zobacz, jak załatwić to krok po kroku.

Czym jest praca sezonowa?

Praca sezonowa związana jest m.in. z uprawą roli, roślin, hodowlą zwierząt, a także z polami namiotowymi, punktami gastronomicznymi, a więc turystyką.

Aby móc pracować sezonowo, będąc obcokrajowcem, należy posiadać zezwolenie na pracę sezonową, czyli zezwolenie typu S.

Formalności, urzędy, czas

To nie cudzoziemiec, ale jego pracodawca składa wniosek o wydanie zezwolenia. Robi to w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP). Dołącza do tego informację od starosty, że do tego typu pracy brakuje lokalnych pracowników, czyli… w sumie Polaków. Następnie opłaca 30 zł. Czas oczekiwania na decyzję wynosi 7 dni, jeśli jednak trzeba wyjaśnić pewne kwestie, ten czas może wydłużyć się do 30 dni.

Gdy pracodawca otrzyma specjalne zaświadczenie (o wpisie do ewidencji wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową – ach ten skomplikowany urzędniczy język!), przekazuje je cudzoziemcowi. To ono jest podstawą do wydania wizy 05b, aby obcokrajowiec mógł wjechać na terytorium Polski w celu wykonywania pracy sezonowej. Ma na to 120 dni od momentu dokonania wpisu.

Po jego przyjeździe do Polski pracodawca przedstawia w PUP ksero paszportu oraz podaje miejsce jego zamieszkania na terenie naszego kraju. Na tej podstawie starosta wydaje zezwolenie na pracę sezonową. Wydane pozwolenie ważne jest maksymalnie 9 miesięcy.

Zdjęcie: unsplash.com