Skip to main content

Karta Polaka

Jeśli masz polskie pochodzenie, możesz otrzymać Kartę Polaka. Jej posiadanie daje wiele przywilejów, które zwykle dotyczą tylko obywateli Polski, np. nie musisz mieć zezwolenia na pracę, możesz bezpłatnie studiować na polskich uczelniach państwowych, korzystać z opieki zdrowotnej w nagłych przypadkach itd. Uwaga: Karta Polaka nie uprawnia do przekraczania granicy ani osiedlania się w Polsce. Karta ważna jest przez 10 lat. ŚREDNI CZAS OCZEKIWANIA NA KARTĘ POLAKA (wliczając oczekiwanie na spotkanie z konsulem): 120 dni. 

W tym Ci pomożemy: Karta Polaka | Reprezentacja przed Konsulem

 

asd